การปรับปรุงการดำเนินการระดับโลกด้านมลพิษทางอากาศได้รับการอนุมัติที่ WHA69

การปรับปรุงการดำเนินการระดับโลกด้านมลพิษทางอากาศได้รับการอนุมัติที่ WHA69

ผู้แทนในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 69 ได้อนุมัติแผนงานสำหรับการตอบสนองต่อผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทุกๆ ปี มีผู้เสียชีวิต 4.3 ล้านคนจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศภายในอาคาร และ 3.7 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศภายนอกอาคาร เมืองใหญ่ส่วนใหญ่ทั่วโลก และ 98% ของเมืองที่มีรายได้น้อยและปานกลาง มีมลพิษทางอากาศเกินระดับคำแนะนำของ WHO

แผนงานสี่ปีมุ่งเน้นไปที่สี่ด้านของการดำเนินการ:

ขยายฐานความรู้เรื่องผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพติดตามและรายงานแนวโน้มด้านสุขภาพและความคืบหน้าสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้ประโยชน์จากภาคส่วนด้านสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ต่อสุขภาพจากมาตรการลดมลพิษทางอากาศ และการเพิ่มขีดความสามารถของภาคส่วนด้านสุขภาพในการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ และในทุกระดับ – ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก – เพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศผ่านการฝึกอบรม แนวปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการระดับชาติความสำคัญของการดำเนินการระหว่างภาคส่วนได้รับการเน้นย้ำโดยการแลกเปลี่ยนข้อความทางวิดีโอระหว่างผู้อำนวยการทั่วไปของ WHO ดร. มาร์กาเร็ต ชาน และผู้อำนวยการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) อาคิม สไตเนอร์ ซึ่งออกอากาศก่อนการลงคะแนนเสียงของ WHA ดร. ชาน กล่าวในวิดีโอเทปถึงสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในกรุงไนโรบี

 อธิบายว่ามลพิษทางอากาศเป็น “โรคระบาดใหม่ที่ต้องการความสนใจ

อย่างเร่งด่วน” เธอเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมกันต่อสู้

กับมลพิษทางอากาศจากภาคสิ่งแวดล้อม พลังงาน การขนส่ง และการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แบบจำลองคุณภาพอากาศของ WHO ยืนยันว่า 92% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในสถานที่ซึ่งระดับคุณภาพอากาศเกิน “หลักเกณฑ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศขององค์การอนามัยโลก” สำหรับค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5 ) ขีดจำกัดของแนวทางของ WHO สำหรับค่าเฉลี่ยประจำปีของ PM 2.5คือ 10 μg/m3 ค่าเฉลี่ยรายปี

PM 2.5รวมถึงสารมลพิษ เช่น ซัลเฟต ไนเตรต และคาร์บอนดำ ซึ่งแทรกซึมลึกเข้าไปในปอดและระบบหัวใจและหลอดเลือด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด

แคมเปญมลพิษทางอากาศ BreatheLife

ฤดูใบไม้ร่วงนี้ WHO กำลังเปิดตัว BreatheLife ซึ่งเป็นแคมเปญสื่อสารระดับโลกเพื่อเพิ่มความตระหนักแก่สาธารณชนเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศว่าเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและสภาพอากาศที่สำคัญ BreatheLife นำโดย WHO โดยร่วมมือกับ United Nations Environment Programme (UNEP) ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการร่วมมือกันเพื่อควบคุมสภาพอากาศและอากาศสะอาดเพื่อลดมลพิษจากสภาพอากาศที่มีอายุสั้น การรณรงค์เน้นทั้งมาตรการนโยบายเชิงปฏิบัติที่เมืองต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ (เช่น ที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น การขนส่ง ขยะ และระบบพลังงาน) และมาตรการที่ผู้คนสามารถใช้ในฐานะชุมชนหรือปัจเจกบุคคล (เช่น หยุดการเผาขยะ ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว และเดิน/ ขี่จักรยาน) เพื่อปรับปรุงอากาศของเรา

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์